Wij

Hoe gaan wij aan de slag met elkaar?

Nadat we contact hebben gehad via een telefoongesprek, app of mail, maken we een ontmoetingsafspraak. Deze afspraak vindt plaats bij jullie thuis, in jullie eigen omgeving die vertrouwt is voor jullie kind. Als eerste zal ik met jullie in gesprek gaan en daarna met jullie kind. 

Na ongeveer een week zal ik contact opnemen, zodat jullie rustig de tijd hebben om te bedenken of jullie met mij als coach verder willen. Zijn jullie al meteen enthousiast, is eerder contact natuurlijk ook helemaal prima! We gaan dan met elkaar in een intakegesprek in beeld brengen wat er speelt en de vervolgsessies bespreken en plannen. De coachsessies kunnen zowel bij jullie thuis plaatsvinden of op locatie, wat voor jullie kind het fijnste is.

Tijdens mijn coachsessies maak ik gebruik van diverse werkmethoden waaronder spellen als het Coachee!-spel en Schatgravers, maar ook komen tekenen, kleien en andere creatieve vormen aan bod. Uiteraard verschilt de werkvorm per kind (leeftijd) en per hulpvraag. Ik zal deze methoden ook verder met jullie bespreken tijdens ons intakegesprek. 

Ik hoop dat wij elkaar snel ontmoeten! 🙂